Posts van June 2014

4 Items

Koninkrykstyd 2014

by Site Admin

WAT IS KONINKRYKSTYD? Die tydperk na Pinkster – tot en met Advent – staan algemeen in die kerklike kalender as ‘gewone’ tyd bekend, maar in hierdie Leesrooster verwys ons daarna as Koninkrykstyd. Die tipering van ‘gewone’ tyd verwys na die tweede helfte van die kerklike jaar in onderskeiding van die besondere of primêre feeste op die kerklike […]

Hartklop 22 Junie 2014

by Site Admin

Liewe Ligdraers, ek is seker al die skoolkinders hou al asem in en tel die slapies af na die winter skoolvakansie wat volgende week Vrydag begin. Ons bid dat elkeen van julle – tesame met al die pragtige onderwysers – ‘n baie geseënde rustyd sal hê. Intussen is dit darem wonderlik om te weet dat […]

Hartklop 15 Junie 2014

by Site Admin

Liewe Ligdraers, hoe dankbaar is ons vir die sonnetjie wat so heerlik skyn vanoggend en warmte bring. Dit herinner ons daaraan dat God se LIG altyd warmte bring – selfs daar waar ons gedink het dit kan nie meer skyn nie. Vir God is daar geen plek waar Sy LIG nie kan kom nie. Hierdie […]

Hartklop 8 Junie 2014

by Site Admin

Liewe Ligdraers, die van u wat hierdie week na die Pinksterdienste toe gekom het, is ek seker sal saamstem dat ons ‘n baie groot en almagtige God dien. Die dienste was so geseënd en die werking van die Heilige Gees was duidelik sigbaar in elke spreker tydens die oggend- en aanddienste. Vanaand nooi ons u […]