Posts van March 2015

4 Items

Paasfeesdienste 2015

by Site Admin

29 MAART @ 09:00  Eerste kruiswoord: “Vader vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie”. Jesus maak ons genadige mense. Luk. 23 v 33 – 36. LYDENSWEEK MEDITASIE – MAANDAG 30 MAART @ 18:30  Tweede en Derde Kruiswoorde: “Jy sal vandag saam met My in die Paradys wees” en “Seun daar is jou […]

Hartklop 29 Maart 2015

by Site Admin

Hosanna, Hosanna!! Dit is hoe hul Jesus gegroet het toe Hy in die stad ingery het op die rug van ‘n donkie. Sondag is dit Palmsondag waar ons saam gaan sing “Hosanna”. Maar dit is ook die begin van die Groot Lydensweek – die laaste week van Jesus se lewe op aarde. Ons begin die […]

Hartklop 15 Maart 2015

by Site Admin

Liewe Ligdraers, Ons is so dankbaar vir die reën wat so welkom op ‘n droë aarde geval het vanoggend. Dankie Here! Dankie weer vir die herinnering aan ons totale afhanklikheid van U. Sondag stap ons steeds in Jesus se voetspore en gesels saam met Wilhelm oor nuwe denke en oor heilige offers. U is almal […]

Hartklop 8 Maart 2015

by Site Admin

Liewe Ligdraers, daar is so ‘n koelte in die lug wat ons maar net weer daaraan herinner dat die wêreld rondom ons maar altyd aan die verander en groei is. Soms bring dit “pyn” saam met die groei en verandering, maar ons weet ook dat ons Vader juis hierdie groei op ons pad bring, nie […]