Posts van November 2016

3 Items

Hartklop 27 November 2016

by Site Admin

Liewe Ligdraers, dit is met opgewondenheid (en ‘n klein bietjie hartseer) dat ek hierdie Kersfees uitgawe Hartklop vir julle aanstuur. Dit is ook die laaste Hartklop van die jaar. En julle wat my goed ken, sal verstaan as ek se: Ek het GROOT gegaan! Geniet elke bladsy, elke Godstorie, elke foto en boodskap. Dankie vir […]

Hartklop 13 November 2016

by Site Admin

Liewe Ligdraers, elke keer wanneer die wind waai (en in die Kaap gebeur dit mos maar gereeld), herinner dit my aan die Heilige Gees wat waai waar HY wil. Dit is ‘n wind wat om ons waai – soms saggies, soms dwarelend en soms stoot die wind jou vorentoe. Dankie Heilige Gees vir u alomteenwoordigheid. […]

Hartklop 6 November 2016

by Site Admin

Liewe Ligdraers, na verlede Sondag se Familiefees loop ons harte oor van dankbaarheid teenoor Vader God vir Sy sorg vir Onrusgemeente. Ek is seker u wat by die braai was sal getuig van die eenheid, liefde, spanwerk – al ons gemeentewaardes – wat ons beslis uitgeleef het. Hierdie Sondag sien ons met groot opgewondenheid uit […]