Posts van April 2017

3 Items

Paasfeesdienste 2017

by Site Admin

PROGRAM MAANDAG 10 APRIL Lydensweek Meditasie @ 18:30 – Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees DINSDAG 11 APRIL Sopkombuis Lydensweek Meditasie @ 18:30 – Daar is u seun… Daar is jou moeder… WOENSDAG 12 APRIL Lydensweek Meditasie @ 18:30 – My God, my God, waarom het U my […]

Goeie Vrydag Hartklop

by Site Admin

Liewe Vriende, ons nooi julle graag na die Paasfeesdienste by die NG Gemeente Onrusrivier. LYDENSWEEK MEDITASIES 12 & 13 APRIL Woensdagaand en Donderdagaand om 18h30 (vir ‘n halfuur – ons word stil by die kruis) GOEIE VRYDAG NAGMAALDIENSTE 14 APRIL 08h00 en 10h00 ​U is baie welkom aan Jesus se tafel OPSTANDINGSONDAG 16 APRIL 06:00 […]

Hartklop 9 April 2017

by Site Admin

Liewe Ligdraers, ons is by die Groot Lydensweek en is baie opgewonde en dankbaar oor al die dienste wat voorle. Sondagoggend begin Wilhelm met die Lydensreeks, Palmsondag en Jesus se kruiswoorde. Ons hoop u gaan almal die laaste week se reis saam met ons stap in Jesus se voetspore. Maandag tot Donderdagaand om 18h30 elke […]