Dienaarspan

Dr Wilhelm Burger

Leraar
E-mail Dr Wilhelm Burger

028 316 2110 (K)
028 316 3197 (H)
083 448 1651

Ons is baie bevoorreg om in Onrusrivier te woon en deel van die Dienaarspan te wees. My rol in die span is oorhoofse beplanning van die eredienste en preekreekse, familiebediening, wyksbediening en kleingroepe. Ek ondersteun ook die bedienings vir Leer en Aktuele Sake, Toerusting, Administrasie en die Kommunikasiebediening. Ek werk dus meer met groepe en langtermynstrategie.

Ek het die lekker geleentheid om die nuwe intrekkers by hulle huise te gaan verwelkom. Die uitdaging is om mense so gou moontlik tuis te laat voel en in te skakel by die lewe van die gemeente.

Ek droom saam met die span dat ons onsself as ‘n groot familie sal verstaan, waar jonk en oud welkom is. Ons bid dat ons eredienste van opregte aanbidding en warm gasvryheid sal getuig en dat ons elkeen ons rol as getuies in die gemeenskap ernstig sal neem. Ons vier, leer en dien saam!

My eie storie: Ek is getroud met Alna, ‘n dosent by Boland Kollege in Caledon. Sy is ‘n goeie ma en ‘n goeie opvoeder. Al drie ons kinders is getroud en ons geniet ons vier kleinkinders! Ons is gelukkig dat hulle almal naby ons in die Boland woon. Ons vorige gemeentes was Kenridge (1987-1993), Caledon-Wes (1993-2008) en vanaf 2009 Onrusrivier. Ek het in Stellenbosch studeer en in die pastoraat gespesialiseer. Ons gesin kamp graag en ek bly fiks deur muurbal te speel.

Ek glo dat die Here my geroep het vir die bediening en sal so lank ek leef graag daaraan gehoorsaam wil wees. Dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ons familie hier in Onrusrivier ontvang. Ons voel uitermate bevoorreg!

Ds Michiel de Kock

Leraar
E-mail Ds Michiel de Kock

028 316 4174 (K)
028 316 2051(H)
083 448 1651

Dit is vir my ‘n roeping van God en groot voorreg om in die bediening te mag wees. Daar is niks wat my soveel vreugde gee as om ‘n instrument in die Here se hande te mag wees waardeur Sy Gees iemand lei om Jesus Christus te ontmoet nie, hetsy deur persoonlike gesprek of prediking. My passie is dan ook om met mense in siekepastoraat en sterwensbegeleiding ‘n pad te loop waarop hulle self Jesus in hulle omstandighede ontmoet. Lg is dan ook my hoofverantwoordelikheid in die gemeente. Ek is ook in die gemeenskap betrokke en voel sterk daaroor dat die gemeente vir die Koninkryk van God bestaan wat baie wyer as die gemeente self strek. Dit is baie belangrik dat ons as gemeente altyd ingestel sal wees daarop om die Here se stem duidelik te hoor en te gehoorsaam. Ons roeping word verwoord in ons visie wat ons deur ons waardes uitleef.

EK is getroud met Dawn my heel beste maat ondersteuner en vertroueling. Sy hou skool by Bosko Christian School waar hulle hoofsaaklik Xhosa sprekende leerders help om Engels magtig te raak en hulle leer om Jesus te volg . Ons is geseën met drie pragtige kinders. Annemarie, wat ook in die bediening is en getroud met Danie, tans werksaam by Eskom. Michiel studeer tans nog in Bewaringsekologie en het ‘n groot liefde vir foto – en videografie. Vierdens is daar Lisa ons pragtige Vizsla hondekind.

Ek is baie lief daarvoor om in die natuur te wees waar ek stil plekke opsoek om in die stilte God te ervaar.

Dr Clifford Heys

Leraar
E-mail Dr Clifford Heys

028 316 4895

Gemeentes bedien:
Clifford is ‘n Kapenaar.

Hy is destyds Stellenbosch toe vir sy Teologiese Studies en bevoorreg genoeg om daarna twee maal in die VSA te gaan studeer.

Gemeentes bedien:

 • Algoapark-Noord in Port Elizabeth. Ongetroud en destyds ‘n dinamiese Jeugleraar (nog met kuif). Daarna na die VSA vir verdere studies. Teruggekeer, getroud met Mattie Cronjé – ‘n ware dame uit die Vrystaat. En uit hierdie huwelik word 3 kinders gebore en later 3 keinseuns!
 • Tamboerskloof (in die jare sewentig) was die gemeente waar ons dit gewaag het om uit die spreekwoordelike boks te klim en op water te loop. Ja, ons het nat geword.
 • Helderberg (in die jare tagtig) was ‘n mees uitdagende gemeente met die vryheid om dit te waag oor die rigiede kleur grense. Self wyer en oor die landsgrense om met destydse ‘vyand’ in gesprek te tree (en te beleef as hulle vir jou bid en seën).
 • Stellenbosch (tot en met aftrede) se waardige Moederkerk was ‘n wonderwerk. Dáár beleef ons ‘n onverwagse herlewing … met ‘n wit das en Zorada se orrelspel!
 • Onrusrivier was alles wat ons nie verwag het nie. ‘n Seilboot is net so vinnig as die wind haar die seile. Hier waai die wind. Die Gees dryf ons! Ons is geseënd om van ons aftree-jaar diensjare te maak.

My Verantwoordelikhede:

 • Die bediening van die aftree-oorde – ‘n gespesialiseerde bediening wat ek nie graag wil afstaan nie. Dit gaan oor die kuns om vriende te maak met die dood, jou Testament op datum te hou en te sorg vir jou Lewende Testament. En – om elke dag voluit te lewe!
 • Prediking – ‘n vreugde wat ek aan my 3 jonger kollegas afstaan
 • Bybelskool – ‘n Hoogtepunt in die week! Ons is aktueel. Ons doen navorsing en gaan in diepte. Ons bedien Hermanus en Onrusrivier!
 • Senior Bediening met ons Spoelklippe. Die woordjie GOD rym ook met GENOT.
 • Ek skryf graag, maar publiseer nie wyd nie. Ons hou die boeke plaaslik! Die inhoud is persoonlik en vertel die gemeente se God-stories.
 • En dan is daar die vrae per Vonkpos. Mense wil weet …?

Ja, vir my en Mattie is die lewe Christus en die sterwe wins. Glo my, op hierdie ouderdom is ons in ‘n tweestryd …(Filp. 1v21-23)

Ds Anton Duvenhage

Leraar

072 477 3185

“Wat gaan jy, `n Jeugpredikant in `n aftree-dorp doen’’, die vraag van `n Kweekskool klasmaat waarmee ek in April 2016 in Onrusrivier aangekom het. Wel… die antwoord: BAIE! Ek vind NG Gemeente Onrusrivier as `n plek waar horisonne verbreed word, steriotipes afgebreek word en waar dissipels van Jesus Christus uit hulle pad uit gaan om `n tuiste vir mede-gelowiges skep om hulle geloof uit te leef.

Die Here se gemeente hier in Onrusrivier is uiters dinamies en bestaan uit `n wyd verspreide demografie; almal verenig met een doel: Om Lig te wees! Ek kom in die prentjie wanneer lidmate nog nappies dra, skoolskoene politoer en ‘’babygrows’’ koop ter voorbereiding vir die uitbreiding van die gemeente in die kleine. Tradisioneel sal ek die Jeugpredikant genoem word, maar ek vind daardie term uiters eksklusief. Buiten my passie vir uitreike en jongmens-samekomste, is ek ook uiters ingestel op die ervaring en die tuiste-gevoel van ons gemeente as `n geheel. Om `n inklusiewe platvorm te skep waar mense (maak nie saak waar hulle vandaan kom nie), onbeskaamd die Here kan dien en mekaar as Liggaam van Christus kan opbou, is een van my hart se grootste begeertes.

Hierdie visie, wat ek met die res van die personeel deel, maak dit vir my baie aangenaam om deel van só `n span te kan vorm. Hier is ons almal gelykes en gebruik ons ons gawes om mekaar aan te vul en om ons geloofsgesin toe te rus om Christus oral, altyd en in alles te verteenwoordig. Ons hou nie van stilstaan nie en deur die inspirasie van die Heilige Gees sien ons saam geleenthede in elke situasie waarin ons beland.

My aanstelling in April 2016 is `n tasbare voorbeeld hiervan. In `n groeiende gemeente het ons geestelike leiers gesien dat daar `n klomp energie onder die jongmense ontstaan en dat daar iets met hierdie energie gedoen moet word om wat die Koninkryk nóg meer sal laat uitbrei. Ek het hier aangekom en was met opearms ontvang (om die minste te sê). Sedert ontwikkel die jongmens bedieninge, en daarvoor kan ons net die Here prys. Leiers wat voordurig hulle hande opsteek en inisiatief neem help die bedieninge floreer, aangesien hulle weet dat ons met alles in die gemeente (1) in totale afhanklikheid van God funksioneer; en (2) saam werk in `n span. Dit is God se gemeente, Christus is die Hoof en ons mobiliseer mense om eienaarskap te neem as Ligdraers.

Dinge wat tans onder die jongmense in die gemeente aan die gang is: Kinderbediening (Kinderkerk, kinderpinkster, Kinder – kategese en kindermomente in die erediens); Jeuguitreike (Koue Bokkeveld, Vosburg, Calitzdorp en Zoar); Sosiale geleenthede by kerk (braai, ‘’movies’’, spanbou, deelname aan gemeente feeste en self-inisiatiewe); Jeug eredienste (met tiener – kategese en `n fantastiese jeug-orkes); Jong-gesinne bedieninge ( saamtrek geleenthede met tiener sorg gereel vir die kinders, Fondsinsameling feeste, omgeegroepe en plaaslike uitreike). Persoonlik is ek ook namens ons gemeente teenwoordig by Hoërskool Hermanus en Hoërskool Curro se CSV en rig ek ook Hoërskool Hermanus se swemspan af.

Ek is getroud met `n prinses van die Koning wie ook my eerste bedieningsverantwoordelikheid is. Bianca het `n groot liefde- en gee baie om vir mense wat finansieel en sosiaal swaarkry. Sy hou ook daarvan om veral met jong dames `n geloofspad te stap en om hulle te help om sin te maak van hulle identiteit as Christene in `n uiters uitdagende samelewing. Sy het haar honeurs in Bcomm Finansieële bestuur te Stellenbosch Universiteit gedoen waar ons ook in 2012 ontmoet het. In ons aftyd hou ons daarvan om saam kos te maak, sepies te kyk en springmielies te eet. Ons hou van toer en wil nog graag Europa gaan verken. Ons het nog geen biologiese kinders nie, maar het die gemeente kinders lief as ons eie.

NG Gemeente Onrusrivier vir my meer as net my werksplek; dit is my huis!

Karin de Bruin

Kommunikasie Beampte
E-mail Karin de Bruin

084 305 2086

Persoonlik

Ek is ongetroud en het geen kinders. Ek bly saam met my ma en ons het ‘n wonderlike verhouding. Verder het ek twee hondekinders wat ‘n groot vreugde in my lewe is.

Ek baie lief vir die natuur, veral die see en gaan stap graag met my honde. Ek het ‘n groot passie vir boeke, die lees daarvan, bymekaarmaak daarvan en ja, selfs skryf daarvan. Ek het ook ’n groot liefde vir die kunste en probeer soms ’n verkwas rondsleep oor ’n skoon stuk papier. In my alleentyd soek ek na stilte.

Studies en Loopbaan

Ek het na skool dadelik begin werk en het later deur korres-pondensie gestudeer en het onder andere ’n Diploma in Bemarking en Verkoopsbestuur verwerf.
My eerste werk was as ontvangsdame, maar het net 3 maande daarmee kon volhou. Toe het die wêreld van bemarking en verkope my getrek en gou was ek skakelbeampte by ’n maatskappy. Die grootste deel van my beroep was ek in verkope. Het vir ’n lang tydperk finansiële dienste verkoop, en was selfs ’n korporatiewe verkoopspersoon.
In Hermanus het ek my eie besigheid gestig wat opleiding aangebied het en het op ’n stadium 12 verskillende kursusse aangebied. Sommige deur myself en ander uitgekontrakteer na ander ver-skaffers. Was meer as 5 jaar daarmee besig totdat God eendag gesê het Hy het vir my ’n ander werk by ’n kerk.

My Verhouding Met God

As ek dit in een woord moet sê is dit Genade. Ek voel soms so spesiaal en bederf. Dit voel of Hy soveel goed gedoen het net vir my. Ons praat baie en ek maak staat op Sy leiding om vir my mooi te vertel wat dit is wat ek nou moet doen in enige situasie. Hy is my Redder, my Koning en my man.

My Hartklop vir Onrusgemeente

Hierdie gemeente het regtig vir my my familie geword. Elke week beleef ek gesprekke met my broers, susters, ma, pa, ouma en oupa. Die liefde en aanvaarding is ’n unieke gawe wat God aan hierdie gemeente geskenk het wat regtig tasbaar word, nie net op ’n Sondag nie, maar deur die hele week.

My Boodskap vir Onrusgemeente

Dit bly so eenvoudig soos dit: Hou jou oë gerig op Jesus, vertrou Hom volkome en Hy sal alles ten goede laat meewerk. Woorde om volgens te leef.

Johanna Chookie Naudé

Evangelis
E-mail Johanna Chookie Naudé

072 355 9633

Ek glo die Here het my op ‘n wonderlike manier hier op 1 Mei 2012 geplaas. Deur dit het ek net weer besef dat gebed en onvoorwaardelike geloof in Jesus Christus so ‘n essensiële deel van ons wapenrusting moet wees. Ek is trots om ‘n maatskaplike werker te wees wat dit geniet om na mense se probleme te luister en om dit aan te spreek. Met die Here voor my en om my glo ek dat ek gelei word om mense se probleme te hanteer. Sonder Hom is ek tot niks in staat nie. Ek glo dat ‘n mens met jou probleme na iemand moet gaan sodat dit aangespreek kan word. So baie mense het trauma geleenthede in hulle lewens en dra dit saam na al hulle verhoudings by die werk, met die eggenoot/e, met die kinders en met hulle vriende. Ek wil dit eintlik in hoofletters uitbasuin dat hierdie gebeurtenisse aangespreek moet word.

Ek is getroud met Oosie. Hy het in 2012 afgetree en geniet sy aftrede ten volle! Oosie is my lewensmaat en ook my grootste vriend. Ons is beide baie lief vir God se natuur! Ons het nie kinders nie. Ons het ‘n vierbeen meisiekind met die naam van Trixie. Hierdie Worsie gee ons baie vreugde.

Ek is betrokke by maatskaplike probleme binne die gemeente: huweliksprobleme, gesinsprobleme, emosionele probleme, finansiële probleme, dwelm- en alkoholmisbruik ensovoorts. Dan hanteer ek ook die dienssentrum saam met tannie Hannie, tannie Joan, Ronel (verpleegsuster) en ‘n wonderlike groep vrywilligers. Ek het ook ‘n ondersteuningsgroep vir mense wat aan Alzheimer, Parkinsons, Dimensie, Spierdistrofie en MNS ly en hulle familielede, begin. Saam met ‘n groep mense het ek die Saam-op-Weg begin. Dit bestaan uit verteenwoordigers van kerke/organisasies wat betrokke is by armoede/mense sonder geld/heenkome. Ons probeer mekaar ondersteun en mekaar help om hierdie groot probleem te probeer aanspreek. My droom en visie vir Onrusrivier Gemeente is dat die visie van die gemeente ook waar sal wees binne Barmhartigheid – ons almal saam in diens van Jesus Christus oral, altyd en in alles sodat verlore mense gered kan word, gebroke mense heel kan word en kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees.

Die teksvers wat my regtig al deur menige krisis gedra het is: Fillippense 4 vers 7,6 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus”.

Dr Erika Oosthuysen

Maatskaplike Werker
E-mail Dr Erika Oosthuysen

028 316 3115
079 322 0998

 

Ek glo die Here het my op ‘n wonderlike manier hier op 1 Mei 2012 geplaas.  Deur dit het ek net weer besef dat gebed en onvoorwaardelike geloof in Jesus Christus so ‘n essensiële deel van ons wapenrusting moet wees.  Ek is ‘n maatskaplike werker en geniet dit om na mense se probleme te luister en dit met die genade van die Here te probeer oplos.  Ek is in gesprek met die Here met elke probleem wat oor my drumpel kom en glo dat Hy my lei om dit te hanteer na die beste van my vermoë.  Ek het  ‘n B.A graad in Maatskaplike werk, ‘n Honneursgraad in Geneeskundige Maatskaplike Werk, ‘n Meestersgraad en ‘n Doktorsgraad in Maatskaplike Werk.  Ek is getroud met Oosie.  Hy het in 2012 afgetree en geniet sy aftrede ten volle!  Oosie is my lewensmaat en ook my grootste vriend.  Ons is beide baie lief vir God se natuur!  Ons het nie kinders nie, maar ‘n bejaarde moeder wat by ons bly en ‘n vier-been Worsie kind vir wie ons baie lief is.  Ek is betrokke by maatskaplike probleme binne die gemeente:  finansies en alles wat dit insluit, huweliksprobleme, gesinsprobleme ensovoorts.  Dan hanteer ek ook die dienssentrum saam met ‘n wonderlike taakspan en baie vrywilligers.  My droom en visie vir Onrusrivier Gemeente is dat die visie van die gemeente ook waar sal wees binne Barmhartigheid – ons almal saam in diens van Jesus Christus oral, altyd en in alles sodat verlore mense gered kan word, gebroke mense heel kan word en kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees.  Jesaja 58:10 “As jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.”  Mag ons ook so voorsien aan hulle wat in nood is – op ons knieë in aanbidding voor die Here!

Rika Eveleigh

Rekeningkundige Beampte

082 679 1312

Johan Symington

Koster

082 546 7415

Lesinda Malherbe-du Toit

Musiek Koördineerder

082 863 0175