Dit bestaan uit die Kospakkies, sop, klerekas en doeke

1.  Sopbediening

Marlene Bruwer het net nadat die gemeente ingetrek in hierdie kerkgebou,  voor die gebou gaan sit en vir die gemeente gebid.  Sy het toe ‘n visie gekry  van hande en voete wat na die kerk en kombuis beweeg.  Sy het met ds. Michiel de Kock gepraat .  In 2000 is besluit om ‘n sopkombuis saam met Marinda Brink te begin.  Hulle was maar ‘n paar vroue.  Hulle het die sop gekook en self uitgery na die bedieningspunte.    Hulle het eers gaan kyk waar ‘n behoefte is en dan begin om die sop daarheen uit te ry.  Dit is nog steeds dieselfde punte naamlik:

Mount Pleasant Kliniek – 1 emmer (ongeveer 40 mense)

Zana Zama (Bejaardes) – 1 emmer (ongeveer 25 mense)
Evelyn in Zwelihle – 2 emmers (ongeveer 50 mense)
Nellie in Zwelihle – 1 emmer (ongeveer 25 mense)
Sheryl in Mt. Pleasant – 2 emmers (ongeveer 50 mense)

Hierdie paar vroue het mettertyd uitgebrei na 5 groepe wat beurte maak om op Dinsdae sop in die kombuis te kook.  Die leier van die bediening is Ciska Conradie en haar konvenors is:  Louise Visser, Maret Van Dyk , Marlene Bruwer, Marie Korf  en Dalene Pauls.  Daar is ongeveer 6 vrywilligers in elke groep.  Dan is daar ook nog 7 groepe wat tuis sop kook.  In elkeen van daardie groepe is daar ongeveer 5 vrywilligers wat help met die maak van die sop by hulle huise.

Die bydraes van die sop kom uit elkeen se sak.  Meeste van die mense voorsien al die groente en daar is ook diegene wat die droë bestanddele verskaf.  Die sopbene kom van Koos Viljoen se seun en soms van Elmarie van Dalen (AGS kerk)

Die sop word in plastiese emmers na die verskillende punte gery.  Ons soek ‘n oplossing vir die emmers, aangesien plastiek wat warm word ongesond is.

Die sop word uitgery deur ‘n groep mans onder leiding van Oosie Oosthuysen.  ‘n Groep van 4 mans kry een maal per maand ‘n geleentheid om die sop uit te ry na die verskillende punte.

Indien u betrokke wil raak by die maak van sop kontak vir Siska (tel. nr.:  082 762 2732).  Indien u betrokke wil raak by die uitry van die sop kontak vir Oosie (tel. nr.: 072 375 4900).  Skenking van droë produkte vir die maak van sop sal baie waardeer word.

2.  Doeke bediening

In 2002 het Ananda Burger besef daar is nood met die verskaffing van doeke aan bejaardes in die tehuis vir bejaardes in Huis Lettie Theron.  Sy het begin deur een persoon, ‘n Xhosa sprekende man, te help met doeke.  In 2014 is daar ongeveer 13 mense wat voorsien word van doeke.   Hierdie mense beskik nie oor die finansies om die doeke self aan te koop nie.  Indien hierdie 13 persone nie met doeke gehelp word nie sal hulle beddens 4 maal per dag oorgetrek en die persoon gewas moet word, die persone kry bedsere en daar is ‘n onwelriekende reuk binne die tehuis.  Kan u dink hoe onmenswaardig moet so ‘n persoon voel?

‘n Verdere probleem is dat die personeel hulle hande afdroog aan ‘n handdoek wat deur meer as een persoon gebruik word.  Hierdie handdoeke was ‘n broeiplek van kieme en het aansteeklike velsiektes deur die tehuis versprei.  Daar is verder nie genoeg finansies vir vloeibare seep nie – koekies seep is ook verantwoordelik vir die verspreiding van aansteeklike velsiektes.  Dit is ‘n bose kringloop.  Daarom het reeds genoemde vrywilliger begin om “multifolds” aan die verpleegpersoneel te verskaf.  Dit voorkom die verspreiding van siektes en sorg dat die bejaardes en personeel gesond bly.  Ananda  doen ontsettend baie moeite om te sorg dat ‘n goeie gehalte doek aangekoop word om so min as moontlik doeke te gebruik maar die bejaardes steeds gemaklik, droog en menswaardig te laat voel.  Sy het baie moeite gedoen om ‘n goeie verskaffer te vind en kry ook die koerierdiens gratis.

Ons gemeente voorsien ‘n bedrag geld per maand aan Ananda sodat sy die doeke en “multifolds” kan voorsien.  Sy het ook donateurs wat help met die aankoop van die doeke.  Indien u betrokke wil raak by hierdie bediening kontak vir Ananda (tel. nr.:  084 245 2754).

 

3. Kospakkies

In 1990 het Boet en Ananda Strydom, uit hulle eie sak, begin met die uitdeel van kospakkies aan 7 gesinne per maand.  Op daardie stadium het CMR vir Ananda en Boet genooi om saam met hulle te werk sodat hulle ‘n groter kospakkie aan gesinne kan voorsien.  Toe CMR na Kindersorg verander kon hulle nie meer gehelp word nie aangesien daar te veel behoeftige gesinne was om te help.  Daarvandaan het Boet, Ananda, Anna du Plessis en Marien Carstens begin met hulle eie kospakkie bediening.  Gemeentelede is versoek om bydraes te maak vir die kospakkies en die kerkraad het ook ‘n bedrag per maand voorsien.  Uiteindelik is ‘n maatskaplike werker aangestel om hierdie projek onder andere te hanteer.  Boet en Ananda was vir ongeveer 19 jaar betrokke by die kospakkie bediening.  ‘n Resepteboekie is opgestel en in die kospakkie geplaas asook pamflette van die Christelike Lektuurfonds.  Groot dankbaarheid het geheers wanneer ‘n gesin in nood weer kon opstaan en voortgaan sonder enige hulp.

Op ‘n stadium is tot 28 gesinne van kospakkies voorsien.   Dit is verminder aangesien die dienssentrum middagetes voorsien aan  die bejaardes wat in die verlede kospakkies ontvang het.

Op die oomblik is Marie en Joep Korf in beheer van die kospakkies.   Die gemeente dra by tot die kospakkies.  Elke wyk het ‘n spesifieke produk wat geskenk kan word.  Hierdie produkte word aangedui in die almanak.  Bydraes word geplaas in die houers by die kerk.  Marie en Joep hou rekord van alles.  Erika voorsien maandeliks aan hulle ‘n lys van gesinne wat kospakkies benodig.  Aankope word gedoen van items waarvan daar ‘n tekort is.  Die kospakkie bediening ontvang maandeliks ‘n bedrag uit die begroting van die kerk om hierdie aankope te doen.

Op die kospakkiedag (datums is op kalender) word die bydraes toegeken en uitgedeel aan die ontvangers volgens ‘n vasgestelde formaat asook afhangende van die grootte van gesinne. ‘n Groep vrywilligers kom help om die kospakkies op die spesifieke Maandag (kospakkiedag) te pak.  Die kospakkies word deur vrywilligers afgelewer of word deur die persone self by die kerk afgehaal.

Vanaf 2014 word van kospakkie ontvangers verwag om R50 by die kerkkantoor in te betaal waar daar dan ‘n koepon aan hulle uitgereik word.   Slegs die persone wat ‘n koepon kan toon ontvang dan ‘n kospakkie.

 

Die inhoud van ‘n gemiddelde kospakkie vir ‘n gesin van 3:
Blikkie tamatie met uiesmoor
Blikkie soutvleis
Blikkie bone in tamatiesous
Grondboontjiebotter of Konfyt
Hawermout
250g Koffie
Pak tee,100 sakkies
Kookolie
Marcaroni of Spagetti
1 L Langlewe- melk
1kg Rys
Sardyne in tamatiesous
2.5kg Suiker
Tamatiesous
500g Margarien
1 Dosyn Eiers
1 Pakkie Kaas
1kg Maalvleis
1kg Hoenderborsies
Verskeidenheid Groente en Vrugte
Toiletware:  Tandepasta
Seep
Sjampoo
Skoonmaakmiddels: Seeppoeier
Opwasmiddel

‘n Kospakkie kos gemiddeld  R500 per maand.  Ons kan nie sonder skenkings van die gemeente hierdie bediening behartig nie.  Indien u betrokke wil raak by hierdie bediening kontak vir Marie en Joep (tel. nr.:  083 297 9230)

4.  Klerekas bediening

Aanvanklik het die klerekas bediening ontstaan om finansieel te voorsien in die uitgawes van die kospakkie bediening.  Klere word verkry deur middel van skenkings uit ‘n wye front van bronne, onder andere gemeentelede.

Die kliënte bestaan hoofsaaklik uit huiswerkers en mense van laer of geen inkomste nie.  Hierdie mense kom uit verskillende areas in ons gemeenskap en moet dus ook nog die vervoeronkoste na en van die kerk dra.  In die lig hiervan word baie redelike pryse gevra.  Die pryse word gemaak volgens die item wat ingekom het.  Die bemarking hiervan word gedoen deur afkondigings en ook “word of mouth”.   Soms word surplus/stadigbewegende voorraad aan ander soortgelyke instansies in byvoorbeeld Zwelihle en Hawston voorsien.

Daar word van tyd tot tyd gesinne gehelp wat nie klere kan bekostig nie.  Erika sal ‘n briefie saam met ‘n gesin stuur waarin die klerekas versoek word om ‘n gesin kosteloos te help.

Vrywilligers betrokke by hierdie bediening word in twee groepe verdeel sodat hulle elke tweede Woensdag vanaf 11h00 – 13h00 op diens is by die klerekas.  Ongeveer ses dames is aan diens per Woensdagoggend.  Geen verkope vind plaas tydens skoolvakansies nie.  Marien Carstens is in beheer van die bediening.

Behoeftes is enige tipe klere en veral kinderklere asook huisvoorraad soos koppies, pierings, borde, messe, ensovoorts.   Indien u graag betrokke wil raak by hierdie bediening kontak vir Marien (tel. nr.: 083 406 8956).