PROGRAM

MAANDAG 10 APRIL
Lydensweek Meditasie @ 18:30
– Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees

DINSDAG 11 APRIL
Sopkombuis
Lydensweek Meditasie @ 18:30
– Daar is u seun… Daar is jou moeder…

WOENSDAG 12 APRIL
Lydensweek Meditasie @ 18:30
– My God, my God, waarom het U my verlaat?

DONDERDAG 13 APRIL
Lydensweek Meditasie @ 18:30
– Ek is dors

GOEIE VRYDAG 14 APRIL
08:00 & 10:00 Nagmaaldienste
– Dit is volbring!
20:00 PASSIESPELE in die Ou Hawe, Hermanus

OPSTANDINGSONDAG 16 APRIL

06:00 OPSTANDINGSDIENS by die Onrus Begrafplaas (bring gerus ‘n stoel, flitslig en piekniekmandjie saam) Slegte weer? Ons ontmoet mekaar in die maalruimte by die kerk.
09:00 FEESDIENS: Dr Clifford Heys gaan voor. Ons gaan sing, ons gaan dans, ons gaan Jesus se opstanding vier! (Geen Rooitrein en Bybelgroepe agv vakansie)