Hartklop
15 Augustus 2021
Gemeentenuus en -afkondigings
Boodskap van Ds Michiel
www.ngkonrusrivier.co.za
info@ngkonrusrivier.co.za
/ngonrus
Vriende, wat n aangrypende boek is Handelinge nie! Ons sluit vandag aan by God se ingrype in Saulus se lewe
vanuit Handelinge 9 v. 1 - 20. Die eens selfversekerde, totaal onaanklike Saulus wat van homself gesê het dat hy
n Fariseër by uitnemendheid is. n Onderhouer van die wet, beter as enigiemand anders. Wanneer hy praat,
spring ander mense.
Saulus is n leier met visie en passie, maar alles word vir die verkeerde, donker redes gebruik. Hy is besig om die
Christene te vervolg. Stefanus is met sy goedkeuring vermoor. Hy is vasberade op pad na Damaskus om nog
Christene te vervolg. Dan gryp God in. Die Here is God oor Sy kerk en oor alle mense. Saulus word met blindheid
geslaan. Hierdie man is nou totaal broos en aanklik van God en sy medemens. Wat n totale ommeswaai in sy
lewe! Hy kan skielik niks vir homself doen nie.
In sy totale broosheid begin God self met hom werk en draai die Here sy hele lewe om. Soveel so dat die
vervolger van Christene en die een wat geheel en al teen Jesus gekant was, net n paar dae later duidelik
verkondig dat Jesus Christus die Here is.
In hierdie proses het daar nog iets gebeur wat baie betekenisvol is. Ananias word deur die Here gestuur om na
Saulus toe te gaan en vir hom te bid sodat hy gesond kan word. Ananias skram eers weg. Dit is dan die man wat
aan die voorpunt van die vervolging van die Christene was. Tog gehoorsaam hy God en die grootste vervolger van
Christene in daardie tyd word die grootste navolger en sendeling van Christus. Saulus moes besef het dat hy
totaal aanklik van God en sy medegelowiges is. Nou tel hy nie meer nie, nee, dit gaan nou oor God en Sy
koninkryk en die liggaam van Christus. Ananias moes ook leer dat God werk en al wat hy moes doen, is om Hom
te gehoorsaam.
Dit bring die vraag by ons of daar nie dalk mense is wat die Here al lankal op jou hart lê nie, mense van wie jy dink
hulle sal nooit by God uitkom nie? As jy eerlik moet wees, het jy hulle dalk afgeskryf? Jy dink selfs dat God hulle
nie kan verander nie. Miskien wag die Here net vir jou om Sy liefde aan daardie persoon te wys, of dalk net dat
ons eerlik in gebed vir die betrokke persoon intree, met n verwagng dat die Here sal werk.
Hierdie gedeelte bring nog n vraag in my gemoed en dit is, wat is die Here dalk besig om in hierdie tyd waar ons
almal so met ons eie broosheid gekonfronteer word, besig om vir ons te sê? Oor die ontstaan van die virus sou
ons lank kon praat. So baie vingers wys dat dit heel waarskynlik a.g.v. die mens se eie verwaandheid en soeke na
mag en eie belang is, dat hierdie virus geskep is. Nogtans is die Here God oor alles en almal en kom Hy
teenwoordig en is Hy besig om die situasie te gebruik sodat Hy self en Sy Koninkryk besig is om te kom.
Laat ons tyd maak om sl te word by God en mooi te luister na Sy stem. Laat ons seker maak, doodseker, waar
ons ankers lê en wat of Wie ons diepste identeit bepaal. As ons eerlik en lank genoeg luister en soek, sal ons
God self hoor en vind, want God is getrou aan Sy liefde vir ons en elke mens. Ons Vader se arms is om u. Michiel