Hartklop
22 Augustus 2021
Gemeentenuus en -afkondigings
Boodskap van Ds Michiel
www.ngkonrusrivier.co.za
info@ngkonrusrivier.co.za
/ngonrus
Verlede week het ons ervaar dat die Here juis met ons werk wanneer ons broos en totaal aanklik van Hom is.
Dis juis dan wanneer God ons nuutmaak en ons Sy liefde en teenwoordigheid meer as ooit ervaar.
Handelinge 10 leer ons vandag meer van ons Vader se hart vir alle mense. Petrus wat in n kultuur van
onderskeid tussen rein en onrein diere en mense grootgeword het, moes leer dat dit iets van die verlede is. God
dink nie so nie. Sy Goeie Nuus is vir ALLE mense bedoel. Alle mense is welkom in Sy arms. God oordeel ook nie na
die uiterlike voorkoms van mense nie, nog minder op grond van hulle besings, die sukses wat hulle behaal of
enige ander menslike maatstawwe nie.
God se arms is oop vir alle mense. Niks wat mense oor ander mense negaef kan maak, tel by die Here nie. Hy
nooi almal. Sy genade is vir almal. Vriend en vyand, dié wat Hom teenstaan en selfs Sy kinders vervolg en dié wat
Hom innig lieet.
Dit het duidelike implikasies vir die kerk: U kan gerus hieroor nadink. Ek noem tog n paar volgens die riglyne van
Sy woord: Geen spesieke volk of nasie het voorkeur bo n ander nie. Niemand is belangriker as ander nie. Dat
ek Sy kind is, is net Sy genade. My diepste identeit as Christen lê in wie ek in Jesus is en niks anders nie. Ek is in
die eerste plek Kind van God – alle ander dinge is van minder belang. Die kerk is nie n plek vir volmaakte mense
nie, d.w.s. mense kan kom soos hulle is, met al hulle bagasie en al die seer en merke wat die lewe op hulle gema-
ak het. Lg. beteken dat die kerk nogal n rowwe plek kan wees wanneer al hierdie mense bymekaar sou kom,
want dis almal vir wie Jesus juis gekom het.
Die Here is Here oor alle mense. Daarom is die kerk ook n plek van versoening en vergifnis. Versoening met God
en medemens. Dis ook n plek van erkenning van my sonde en vergifnis vra daarvoor by God en die mens tee-
noor wie ek oortree het. Dit is ook n plek van bekering en wegdraai van dit wat God oneer aandoen en Sy hart
breek. Dit is n plek van nuut word en heel word en lig en vreugde en vrede vind te midde van al die uitdagings
en tekortkominge, want ons vreugde en lewe kom van die Een wat al die donkerte oorwin het en Here is oor graf
en dood en aan wie almal uiteidelik rekenskap moet gee.
Die kerk is n plek van liefde. Die liefde van Jesus verdryf alle vrees. Die vrees vir wat ander van my gaan dink as
ek die kosbare mens is wat God my gemaak het om te wees. Die vrees vir oordeel en straf, want God het Sy Seun
vir my gestraf sodat ek vergifnis en vryspraak kan kry. Die vrees dat ek sal misluk. Dat ek met ander woorde nie
goed genoeg is nie, of dit nie gaan maak nie. Deur Sy genade en liefde maak ons dit almal by God. Die vrees vir
verwerping, want God verwerp niemand nie. Die vrees vir mense wat so suksesvol en sterk kan lyk, want hulle is
ook net mens soos ek, deur dieselfde Skepper geskep.
Dit is ook die plek waar ons vir mekaar verantwoordelikheid neem om mekaar met liefde en begrip te help om
die hart van Jesus en Jesus self te vind, sodat Hy verheerlik word.
Mag die Here van die Kerk ons hierin help en seën.
Michiel