Liewe Vriende, die winter is duidelik hier met die
reën en die koue.
Ons is die Here so dankbaar dat ons ‘n goeie winter
kry. Dit is seker jare laas dat ons dam al in Meimaand
oorgeloop het. Hoe dankbaar is ‘n mens nie dat jy ‘n
warm bed en ‘n droë huis kan hê om in te bly nie, om
nie eers van lekker kos te praat nie. Daarom is ons
so dankbaar vir almal wat steeds vir ons gemeente
se Covid 19 -fonds bydra. Ons kon deur middel van
pastoor Moyana se kosprojek voortgaan om kos-
pakkies in Zwelihle en Mount Pleasant beskikbaar
te stel, asook gaskoepons vir ‘n klompie mense. Dit
help nie jy kry kos, maar jy het nie iets om dit mee
gaar te maak nie. Ons laaste bydrae eergister kon 85
kospakkies beskikbaar maak. Ons kon ook twee 9 kg
gasbottels vir Flori van Mount Pleasant wat vir on-
geveer 100 tot 150 mense sop en kos kook, beskik-
baar stel sodat sy daarmee kan voortgaan.
Anton en die Jeug en ons kantoordames het ook
inisiatief geneem en gesorg dat kospakkies en sop
by mense uitkom wat erg deurgeloop het in hier-
die storm. Ons sê ook baie dankie aan al die mense
wat tuis sop kook en dit kerk toe bring. Ongelukkig
kniehalter die Covid nou vir ons met die Dinsdae se
sopkook by die kerk. U is baie welkom om met die
tuiskook te help. Kontak gerus vir Margaret by die
kerkkantoor.
Daar is baie van ons mense wat siek is met Covid.
Ons is baie dankbaar vir elkeen van u wat u siek
bure of vriende ondersteun. Dit sal my altyd bybly
hoe wonderlik die gemeente se ondersteuning was
toe ek en Dawn Covid gehad het. Ons moet nooit
vergeet dat God dikwels vir mense in hulle nood
teenwoordig kom deur die liefde en omgee van van
Sy kinders. Covid is onvoorspelbaar, dit het verskil-
lende uitwerkings op verskillende mense. Soms is
dit gesonde mense wat baie siek word en soms is dit
mense wat eintlik al voor Covid siek was, wat rela tief
maklik daardeur gaan. Die onsekerheid oor Covid
en die feit dat mense daaraan sterf, veroorsaak ook
dat mense angstig word. Ook die onsekerheid dat
jy dit enige plek of tyd kan opdoen, dra hiertoe by.
Dat so baie mense siek word en ons al meer mense
ken wat ernstig siek is of selfs gesterf het, het ook ‘n
neerdrukkende uitwerking op mense se psige. Om
nie van die alleenheid van mense te praat nie. Ons
aftree-oorde word vir besoekers toegemaak. Ons
ondersteun gereeld mense pastoraal en bid vir hulle
oor die telefoon, omdat ons hulle nie sies mag of
kan besoek nie.
Ons is dankbaar vir telefone en video - oproepe. So
kan ons darem ons kinders en kleinkinders sien en
hoor. Dit is so belangrik dat ons ons bure om ons se
telefoonnommers het en hulle gereeld kontak om
seker te maak dat hulle nog gesond is. Onlangs het
ons buurvrou wat alleen bly, Covid gehad. Ons het
goeie kontak en sy het ons laat weet en ons kon haar
deur die tyd monitor en na haar uitreik en betyds
sorg dat sy en die dokter telefonies met mekaar
praat en dat sy versorg is. Covid leer ons weer dat
ons mekaar nodig het en wat die waarde van ware
omgee is. Met alles wat Covid aan ‘n mens doen, is
dit so belangrik dat ons vir mekaar bid en mekaar
bemoedig.
Dit is ook belangrik dat ons onderskei wat regtig
saak maak en ons gees met dankbaarheid vul vir lief-
de en omgee. Vir ‘n pragtige sonsopkoms, vir vriende
en bure, vir hardwerkende en selfopof ferende
mediese personeel in albei ons hospitale. Dit is ook
belangrik dat ons uitreik na mense met hartseer
oor geliefdes wat hulle moes afstaan en na siekes
om hulle te bemoedig. Dat ons gebedsgroepe vorm
wat saam vir mense bid. Reël ‘n Zoom byeenkoms
om te bid of saam te gesels. Stig ‘n gebedsgroep op
Whatsapp, ens. Ons kan steeds uitreik d.m.v. die
telefoon en verskillende media. As kind van God is
jy ’n gestuurde van Jesus wat hoop en lig en Jesus
self aan ander kan bring. Kyk op ons voorbiddingslys
verder aan in die Hartklop en doen moeite op jou
knieë vir daardie mense en hulle geliefdes. Bid vir
ons mediese personeel en die bekamping van hierdie
virus. Saai positiewe saad van omgee, waardering en
dankbaarheid orals waar jy gaan en met wie jy praat.
Bid eerder as kritiseer en as jy kritiek moet lewer
Hartklop
4 Julie 2021
Gemeentenuus en -aondigings
www.ngkonrusrivier.co.za
info@ngkonrusrivier.co.za
/ngonrus
Boodskap van ds. Michiel