PERSONEEL

Mobirise

Ds Michiel de Kock

Leraar 
E-pos Ds Michiel de Kock 
083 468 8194

Meer Inligting

Mobirise

Dr Wilhelm Burger

Leraar
E-pos Dr Wilhelm Burger
083 448 1651

Meer Inligting

Mobirise

Ds Anton Duvenhage

Leraar
E-pos Ds Anton Duvenhage
072 477 3185

Meer Inligting

Maatskaplike Werker

Dr Erika Oosthuysen
E-pos sorg@ngkonrusrivier.co.za
Sel 079 322 0998

Rekenkundigebeampte

Hanna de Jager
E-pos fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za
Tel (028) 316-2116

Kantoorbestuurder

Martie Verster
E-pos admin4jesus@ngkonrusrivier.co.za
Tel (028) 316-2116

Ds Michiel de Kock

Dit is vir my ‘n roeping van God en groot voorreg om in die bediening te mag wees. Daar is niks wat my soveel vreugde gee as om ‘n instrument in die Here se hande te mag wees waardeur Sy Gees iemand lei om Jesus Christus te ontmoet nie, hetsy deur persoonlike gesprek of prediking. My passie is dan ook om met mense in siekepastoraat en sterwensbegeleiding ‘n pad te loop waarop hulle self Jesus in hulle omstandighede ontmoet. Lg is dan ook my hoofverantwoordelikheid in die gemeente. 

Ek is ook in die gemeenskap betrokke en voel sterk daaroor dat die gemeente vir die Koninkryk van God bestaan wat baie wyer as die gemeente self strek. Dit is baie belangrik dat ons as gemeente altyd ingestel sal wees daarop om die Here se stem duidelik te hoor en te gehoorsaam. Ons roeping word verwoord in ons visie wat ons deur ons waardes uitleef.

Ek is getroud met Dawn my heel beste maat ondersteuner en vertroueling. Sy hou skool by Bosko Christian School waar hulle hoofsaaklik Xhosa sprekende leerders help om Engels magtig te raak en hulle leer om Jesus te volg. Ons is geseën met drie pragtige kinders. Annemarie, wat ook in die bediening is en getroud met Danie, tans werksaam by Eskom. Michiel studeer tans nog in Bewaringsekologie en het ‘n groot liefde vir foto – en videografie. Vierdens is daar Lisa ons pragtige Vizsla hondekind. Ek is baie lief daarvoor om in die natuur te wees waar ek stil plekke opsoek om in die stilte God te ervaar.

Dr Wilhelm Burger

Ons is baie bevoorreg om in Onrusrivier te woon en deel van die Dienaarspan te wees. My rol in die span is oorhoofse beplanning van die eredienste en preekreekse, familiebediening, wyksbediening en kleingroepe. Ek ondersteun ook die bedienings vir Leer en Aktuele Sake, Toerusting, Administrasie en die Kommunikasiebediening. Ek werk dus meer met groepe en langtermynstrategie.

Ek het die lekker geleentheid om die nuwe intrekkers by hulle huise te gaan verwelkom. Die uitdaging is om mense so gou moontlik tuis te laat voel en in te skakel by die lewe van die gemeente.

Ek droom saam met die span dat ons onsself as ‘n groot familie sal verstaan, waar jonk en oud welkom is. Ons bid dat ons eredienste van opregte aanbidding en warm gasvryheid sal getuig en dat ons elkeen ons rol as getuies in die gemeenskap ernstig sal neem. Ons vier, leer en dien saam!

My eie storie: Ek is getroud met Alna, ‘n dosent by Boland Kollege in Caledon. Sy is ‘n goeie ma en ‘n goeie opvoeder. Al drie ons kinders is getroud en ons geniet ons vier kleinkinders! Ons is gelukkig dat hulle almal naby ons in die Boland woon. Ons vorige gemeentes was Kenridge (1987-1993), Caledon-Wes (1993-2008) en vanaf 2009 Onrusrivier. Ek het in Stellenbosch studeer en in die pastoraat gespesialiseer. Ons gesin kamp graag en ek bly fiks deur muurbal te speel.

Ek glo dat die Here my geroep het vir die bediening en sal so lank ek leef graag daaraan gehoorsaam wil wees. Dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ons familie hier in Onrusrivier ontvang. Ons voel uitermate bevoorreg!

Ds Anton Duvenhage


“Wat gaan jy, `n Jeugpredikant in `n aftree-dorp doen’’, die vraag van `n Kweekskool klasmaat waarmee ek in April 2016 in Onrusrivier aangekom het. Wel… die antwoord: BAIE! Ek vind NG Gemeente Onrusrivier as `n plek waar horisonne verbreed word, steriotipes afgebreek word en waar dissipels van Jesus Christus uit hulle pad uit gaan om `n tuiste vir mede-gelowiges skep om hulle geloof uit te leef.

Die Here se gemeente hier in Onrusrivier is uiters dinamies en bestaan uit `n wyd verspreide demografie; almal verenig met een doel: Om Lig te wees! Ek kom in die prentjie wanneer lidmate nog nappies dra, skoolskoene politoer en ‘’babygrows’’ koop ter voorbereiding vir die uitbreiding van die gemeente in die kleine. Tradisioneel sal ek die Jeugpredikant genoem word, maar ek vind daardie term uiters eksklusief. Buiten my passie vir uitreike en jongmens-samekomste, is ek ook uiters ingestel op die ervaring en die tuiste-gevoel van ons gemeente as `n geheel. Om `n inklusiewe platvorm te skep waar mense (maak nie saak waar hulle vandaan kom nie), onbeskaamd die Here kan dien en mekaar as Liggaam van Christus kan opbou, is een van my hart se grootste begeertes.

Hierdie visie, wat ek met die res van die personeel deel, maak dit vir my baie aangenaam om deel van só `n span te kan vorm. Hier is ons almal gelykes en gebruik ons ons gawes om mekaar aan te vul en om ons geloofsgesin toe te rus om Christus oral, altyd en in alles te verteenwoordig. Ons hou nie van stilstaan nie en deur die inspirasie van die Heilige Gees sien ons saam geleenthede in elke situasie waarin ons beland. 


My aanstelling in April 2016 is `n tasbare voorbeeld hiervan. In `n groeiende gemeente het ons geestelike leiers gesien dat daar `n klomp energie onder die jongmense ontstaan en dat daar iets met hierdie energie gedoen moet word om wat die Koninkryk nóg meer sal laat uitbrei. Ek het hier aangekom en was met opearms ontvang (om die minste te sê). Sedert ontwikkel die jongmens bedieninge, en daarvoor kan ons net die Here prys. Leiers wat voordurig hulle hande opsteek en inisiatief neem help die bedieninge floreer, aangesien hulle weet dat ons met alles in die gemeente (1) in totale afhanklikheid van God funksioneer; en (2) saam werk in `n span. Dit is God se gemeente, Christus is die Hoof en ons mobiliseer mense om eienaarskap te neem as Ligdraers.

Dinge wat tans onder die jongmense in die gemeente aan die gang is: Kinderbediening (Kinderkerk, kinderpinkster, Kinder – kategese en kindermomente in die erediens); Jeuguitreike (Koue Bokkeveld, Vosburg, Calitzdorp en Zoar); Sosiale geleenthede by kerk (braai, ‘’movies’’, spanbou, deelname aan gemeente feeste en self-inisiatiewe); Jeug eredienste (met tiener – kategese en `n fantastiese jeug-orkes); Jong-gesinne bedieninge ( saamtrek geleenthede met tiener sorg gereel vir die kinders, Fondsinsameling feeste, omgeegroepe en plaaslike uitreike). Persoonlik is ek ook namens ons gemeente teenwoordig by Hoërskool Hermanus en Hoërskool Curro se CSV en rig ek ook Hoërskool Hermanus se swemspan af.

Ek is getroud met `n prinses van die Koning wie ook my eerste bedieningsverantwoordelikheid is. Bianca het `n groot liefde- en gee baie om vir mense wat finansieel en sosiaal swaarkry. Sy hou ook daarvan om veral met jong dames `n geloofspad te stap en om hulle te help om sin te maak van hulle identiteit as Christene in `n uiters uitdagende samelewing. Sy het haar honeurs in Bcomm Finansieële bestuur te Stellenbosch Universiteit gedoen waar ons ook in 2012 ontmoet het. In ons aftyd hou ons daarvan om saam kos te maak, sepies te kyk en springmielies te eet. Ons hou van toer en wil nog graag Europa gaan verken. Ons het nog geen biologiese kinders nie, maar het die gemeente kinders lief as ons eie.

NG Gemeente Onrusrivier vir my meer as net my werksplek; dit is my huis!

Dr Erika Oosthuysen

Ek glo die Here het my op ‘n wonderlike manier hier op 1 Mei 2012 geplaas. Deur dit het ek net weer besef dat gebed en onvoorwaardelike geloof in Jesus Christus so ‘n essensiële deel van ons wapenrusting moet wees. Ek is trots om ‘n maatskaplike werker te wees wat dit geniet om na mense se probleme te luister en om dit aan te spreek. Met die Here voor my en om my glo ek dat ek gelei word om mense se probleme te hanteer. Sonder Hom is ek tot niks in staat nie. Ek glo dat ‘n mens met jou probleme na iemand moet gaan sodat dit aangespreek kan word. So baie mense het trauma geleenthede in hulle lewens en dra dit saam na al hulle verhoudings by die werk, met die eggenoot/e, met die kinders en met hulle vriende. Ek wil dit eintlik in hoofletters uitbasuin dat hierdie gebeurtenisse aangespreek moet word.

Ek is getroud met Oosie. Hy het in 2012 afgetree en geniet sy aftrede ten volle! Oosie is my lewensmaat en ook my grootste vriend. Ons is beide baie lief vir God se natuur! Ons het nie kinders nie. Ons het ‘n vierbeen meisiekind met die naam van Trixie. Hierdie Worsie gee ons baie vreugde.Ek is betrokke by maatskaplike probleme binne die emeente: huweliksprobleme, gesinsprobleme, emosionele probleme, finansiële probleme, dwelm- en alkoholmisbruik ensovoorts. Dan hanteer ek ook die dienssentrum saam met tannie Hannie, tannie Joan, Ronel (verpleegsuster) en ‘n wonderlike groep vrywilligers. Ek het ook ‘n ondersteuningsgroep vir mense wat aan Alzheimer, Parkinsons, Dimensie, Spierdistrofie en MNS ly en hulle familielede, begin. Saam met ‘n groep mense het ek die Saam-op-Weg begin. Dit bestaan uit verteenwoordigers van kerke/organisasies wat betrokke is by armoede/mense sonder geld/heenkome. Ons probeer mekaar ondersteun en mekaar help om hierdie groot probleem te probeer aanspreek. My droom en visie vir Onrusrivier Gemeente is dat die visie van die gemeente ook waar sal wees binne Barmhartigheid – ons almal saam in diens van Jesus Christus oral, altyd en in alles sodat verlore mense gered kan word, gebroke mense heel kan word en kinders van God gehoorsame dissipels van Jesus kan wees. 

Die teksvers wat my regtig al deur menige krisis gedra het is: Fillippense 4 vers 7,6 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus”. 

NUWE PERSONEEL

Ons kerkkantoor personeel moes die afgelope jare groot aanpassings maak om steeds goeie diens aan die gemeente te lewer. Eers is Karin weg en Mervian het afgetree. Nou is Martie by aftrede en Hanna tree volgende jaar af. Volgende jaar is twee dominees ook by aftrede! Te midde van al die woelinge het Covid ook nuwe uitdagings gebring. Ons moes oornag op ander maniere kommunikeer en nuwe vaardighede aanleer. Dit is ‘n genade dat Michiel jnr hier was om ‘n klomp van die tegniese take vir ons te doen. Met die oog op nuwe tye en ander uitdagings het die kerkraad twee nuwe aanstellings in die kantoor gemaak. Heidi van der Merwe en Margaret Olivier het by ons aangesluit om geleidelik die leisels oor te neem. Ons verwelkom hulle twee met groot dankbaarheid, veral met die kennis en vaardighede wat hulle na die span toe bring. Hier is bietjie meer oor die twee nuwe gesiggies en ons hoop ons gemeen-telede sal hulle spoedig beter leer ken.

Mobirise

Margaret Olivier

Met die plan in ons agterkoppe om net tydelik Hermanus toe te skuif, het ek en Corni (my man) oor-spronklik in 2005 hier geland. Hy het by Warwick’s Chef School gaan studeer en met my hotelbestuur agtergrond, was die wêreld ons oester. Tydelik het verander in semi-permanent en toe sommer net permanent. Met ‘n vinnige draai op Mosaic Farm in Stanford, 18 maande in die Paarl en tussen deur nog ‘n paar jaar in Mauritius, het ons uiteindelik weer in Hermanus kom rustig raak. Twee seuns ryker, Petri en Cobus, en 16 jaar later is ons nogsteeds rustig en gelukkig waar ons is. Ek is defnitief besig om wortel te skiet in die NG Gemeente Onrusrivier se kerkkantoor en dit sal lekker wees om almal te leer. Kom maak gerus ‘n draai!

Mobirise

Heidi van der Merwe

Ek het grootgeword in Montagu en daarna op Stellenbosch studeer. Ek het in Wolseley, Rouxville, Swellendam en Robertson gebly voor ek einde Maart 2021 na Sandbaai verhuis het. Ek het MBK en BRek gestudeer en by verskeie instansies as rekeningkundige beampte gewerk. Ek het 4 jaar op Robertson die Tehuis vir Bejaardes bestuur en is baie opgewonde vir my nuwe taak by die NG Gemeente Onrusrivier. Ek het drie kinders: ‘n Seun van 19 (Christiaan) en tweelingdogters van 15 jaar (Nika en Karlien). My seun studeer in Kaapstad en my twee dogters is nog op Robertson in die skool. Ek raak regtig passievol oor alles wat ek aanpak. Ek het ‘n Harley Davidson Soft Tail en geniet dit om naweke bietjie die pad te vat en nuwe paaie te verken. Ek droom daarvan om my eie Adventure Bike te hê binnekort. As die kinders my nie te besig hou nie doen ek graag enige iets van naaldwerk tot houtwerk. Ek glo dat mens alles kan doen as jy net bietjie dink hoe jy dit moet doen. Niks is onmoontlik nie en geen doelwit is ooit buite bereik nie.

Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116