Mobirise

KERKRAAD NUUS

Liewe gemeente
Sedert ek vroeg verlede jaar aan u terugvoer gegee het oor ons gemeente se finansies, het ons land en gemeenskap deur ‘n uitdagende tyd gegaan. Die Covid pandemie het ons land getref wat ‘n geweldige impak op ons ekonomie gehad het. Mense het hul werk verloor en besighede moes sluit. Alhoewel die ekonomiese impak ietwat verbeter het, is die pandemie steeds met ons. Besighede trek swaar asook hul werknemers. Die impak op ons jeug deurdat skole sluit en universiteite swaarkry, is groot. Behalwe die ekonomie, het baie mense siek geword en is dood aan Covid. Daar is tans heelwat mense uit ons gemeenskap en gemeente wat baie siek is, en gereeld word sterftes uit ons gemeente aangekondig. Ons as kerkraad deel die hartseer en bekommernisse van almal wat deur die Covid pandemie geraak word.

As Kerkraad het ons ook ons uitdagings. Verlede jaar toe die inperkings deur die Staatspresident aangekondig is, het ons met ‘n bekommerde gemoed gewonder hoe die pandemie ons gemeente se finansies gaan raak. Terselfdertyd het ons besef dat daar nood in die gemeenskap is en ons sal moet uitreik na hulle wat in nood verkeer. Ons het egter besluit dat ons ons bekommernisse aan die Here se voete moet neerlê en Hom vertrou met ons finansies. Wat ons ook gedoen het.
Deur die leiding van Die Heilige Gees het ons ‘n Covid fonds gestig wat uitsluitlik aangewend sou word vir nood in die gemeenskap. Aan die einde van 2020 het ons ongeveer R480,000 se donasies vir die Covid fonds ontvang. Dit het ons in staat gestel om baie mense te help om deur die jaar elke dag kos op hulle tafels te hê. Ons kon ook mense met huispaaiemente, skoolfonds, en ander noodsaaklike verpligtinge help.
Die dankoffers van ons gemeente het 

nie afgeneem soos wat ons gevrees het nie. Die Here het u as lidmate se harte aangeraak. Ons dankoffer inkomste het gestyg terwyl ons kollektes tydens eredienste aansienlik gedaal het as gevolg van eredienste wat nie kon plaasvind nie. Ons moes ook die Basaar, wat gewoonlik vir ons ‘n inkomste van ongeveer R400,000 insamel, kanselleer. Ons het egter ‘n paar groot donasies ontvang. Dit is dus met groot dankbaarheid dat ons kan verklaar dat, ten spyte van die Covid pandemie en die gevolglike impak op die ekonomie, ons aan die einde van ons finansiële jaar wat 28 Februarie 2021 geëindig het, ‘n klein surplus op ons begroting gehad het. Ons dank Die Here daarvoor, maar ook vir u as ons lidmate.
Ons is nou aan die begin van ‘n nuwe finansiële jaar, en weereens het ons die Here vertrou met ons finansies vir die jaar wat voorlê. Ons het as Kerkraad ‘n paar brawe besluite geneem om ons personeelkorps in die kerk kantoor te versterk. Dit is gedoen met die wete 

dat ons personeel het wat binnekort aftree. Ons het ook besef dat, vir ‘n onbepaalde tyd, eredienste nie gou met bywonings van 600 -700 per erediens gaan gebeur nie. Kleiner bywonings-getalle in die kerk, aanlyn prediking en verspreiding van die Daaglikse Boodskappe is besig om ‘n groot behoefte te raak. Dit het meegebring dat ons kundigheid moes inbring om ons media kommunikasie op ‘n hoër vlak en standaard te bring. U sal mettertyd aan die nuwe personeellede bekend gestel word.
Ons wil u uitnooi om saam met ons te bid vir ons gemeente en al die bedien-inge. Indien u wil betrokke raak, kontak die kerkkantoor. Ons bankbesonderhede verskyn elke week op die Hartklop. Indien u wil bydra vir ons Covid Fonds, betaal asseblief dit ook in ons bank-rekening, maar merk dit as Covid 19. 

Seënwense
Piet Vorster
(Voorsitter Kerkraad)

Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116