responsive site templates
Mobirise

11 JUNIE 2020 : BRIEF VAN DANK EN WAARDERING

Onrusgemeente
Brief van dank en waardering asook inligting rakende noodhulp wat benodig word.
Liewe Vriende, ons is so dankbaar oor u omgee vir en uitreik na mekaar in hierdie tyd. Ons is ook baie dankbaar om te kan sê dat ons Covid 19 fonds tot op datum op die bedrag van R161,770.00 staan. Hiervan het ons reeds R151,178.00 aan noodleniging spandeer.  

 Ons is as volg betrokke : Vars vrugte vir inwoners van Huis Lettie Theron wat weens die streng maatreëls rakende Covid 19 dit nie direk van hulle familie of vriende mag ontvang nie. 

Tronel Meintjies van Hermanus Staan Saam voorsien etes aan ouer mense wat nie self kan kook nie. Ons voorsien brood vir die straatmense wat nog in die Moffatsaal tuisgaan . Verskillende kookpunte in Mnt Pleasant en Hawston is gehelp met gas en selfs een gasinstellasie is gedoen. Ons ondersteun ook Food4Love wat vars groente en vrugtepakkies dwarsdeur die hele gemeenskap aan behoeftiges voorsien. Dan is ons ook in Zwehlihe betrokke d.m.v. ons evangelis Lubabalu en pastoor Monyana se kosprojek. Daar is steeds ook ‘n groot behoefte aan maskers en seep wat ons beskikbaar kan stel.

Hoewel daar nou meer mense kan werk, is daar nog steeds baie mense wat geen inkomste het nie. Daar is ook ‘n behoefte aan gas wat mense nodig het om die kos wat hulle kry, te kan 

gaarmaak. Daarom vra ons dat, as u graag wil help, u nog steeds die Covid 19 fonds sal ondersteun, asb. U kan ook nie -bederfbare produkte vir Tronel by die kerkkantoor afgee.

Ons gewone maandelikse kospakkieprojek gaan steeds voort. U kan die verskillende produkte wat die verskillende wyke bydra, op ons kerkalmanak sien en by die kantoor kom afgee. U kan ook, as dit makliker is, ‘n bedrag vir kospakkies inbetaal. Al kan meer mense werk , neem die nood nog toe, want mense het nog op hulle eie probeer regkom, maar nou kan sommige nie meer nie. Ons het nou 18 gesinne wat ons so help. Ons vra ook dat u die leraars of vir Erika bewus maak van nood en waar u dalk self help. Ons moet ook koördineer, sodat meer mense wat hulp nodig het, gehelp kan word. 
 

Laastens vra ons dat ons almal sal volhard om die nodige Covid19 maatreëls na te kom, al is dit soms moeilik, want dit is in u eie en ander se belang.

As daar mense is wat wil help en inisiatief neem met die vestiging van groentetuine in gemeenskappe kan u vir Michiel kontak asb. Ons moet mense help om meer selfvoorsienend te wees.

Ons kantoor is Dinsdae en Donderdae van 9 tot 12 oop.

Ons rekeningno. is NG Kerk Onrusrivier. ABSA Bank. Tjekr. 406 2152 718 Hermanus Tak. U kan die rekening vir alle inbetalings gebruik en net aandui waarvoor dit is. 

Met opregte dank vir elkeen se bydrae en omgee. U maak ‘n groot verskil. 

Mag die Here u en u geliefdes daagliks in Sy liefde omvou. 

Michiel de Kock: 083 468 8194
Wilhelm Burger: 083 448 1651
Anton Duvenhage: 072 477 3185
Erika Oosthuisen : 079 322 0998

Mobirise
Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116