DIENSTYE EN KONTAKTE

Tel nommers, Dienstye, Roetekaart, Bankbesonderhede, Epos ons en Kontakte

Dienstye 

Sondagoggend
09:00 (Voorsang vanaf 08:40)
Sondagaand
18:00 (Behalwe vakansietye)

Leraars 

Ds Michiel de Kock
(083 468 8194)
Dr Wilhelm Burger
(083 448 1651)
Ds Anton Duvenhage
(072 477 3185)

Skakel ons 

Tel: (028) 316-2116
Faks: (028) 316-2080
Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Kerkkantoor: Ma–Vry (09:00–13:00)

BANKBESONDERHEDE

Vir Dankoffers en gewone inbetalings:
DANKOFFERS
NG Kerk Onrusrivier
Bank: ABSA Rek. 406 215 2718

Vir Geloofbelofte-offer inbetalings: 
SENDING (GBO)
NG Kerk Onrusrivier
Bank: ABSA Rek. 406 215 2718

PERSONEEL

Naam Amp Kontaknommer Epos
Ds Michiel de Kock Leraar  083 468 8194mdekock@ngkonrusrivier.co.za
Dr Wilhelm BurgerLeraar  083 448 1651wb@ngkonrusrivier.co.za
Ds Anton DuvenhageLeraar  072 477 3185anton@ngkonrusrivier.co.za
Dr Erika OosthuysenMaatskaplike Werker079 322 0998sorg@ngkonrusrivier.co.za
Hanna de JagerRekenkundigebeampte082 441 9759fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za
Margaret OlivierKantoorbestuurder084 510 4618info@ngkonrusrivier.co.za
Heidi van der MerweSkakelbeampte082 364 2469skakel@ngkonrusrivier.co.za
Lesinda Malherbe-du ToitMusiekleier Klavier082 863 0175lemal@live.co.za
Deon van der KooiKoster072 273 1494
Christa LinertzSkoonmaker078 054 1509
Ella HerlingSkoonmaker073 240 7500
Edmore ShavaTuinwerker063 199 8335
Showing entries (filtered from total entries)
Mobirise
Mobirise
Adres

Bergstraat 55,
Onrusrivier,
7201

Kontak

Epos: info@ngkonrusrivier.co.za
Telefoon: (028) 316-2116